Talep göndermek için tıklayınız
TALEP GÖNDER

Çekme Yayı


 

Çekme Yaylar, metal veya metal alışımından yapılmış, yuvarlak bir telin helisel olarak sarılmasıyla elde edilirler. Çekme yayların başları genellikle çengel veya halka şeklinde kıvrılmıştır. Bu yayların bir ucu sabit tutularak diğer ucu çekilir ve yay enerji depolar. Bu enerji sayesinde, yaya uygulanan kuvvet kalktığında yay kendine doğru çekmeye başlar. Çekme yaylar genellikle öngerimeli ve bitişik sarımlı olarak üretilirler. Çengellerde eğilme ve burulmadan dolayı kırılmalar olmaması için kritik kayma gerilme seviyeleri dikkatle inccelenmeli ve çengellerde, herhangi bir çentik, küçük radyüs ve kesit daralması bulunmamasına dikkat edilmelidir.

Firmamız öngerilimli veya öngerilimsiz birçok çengel tipinde, her çeşit yay 0.20 mm çaptan 14.00 mm çapa kadar üretim yapmaktadır.

Çekme yayı diğer bir değişle kapalı yaylar kanca tiplerine göre çok farklılık göstermektedir. Çekme yayı kancaları yayın kendi malzemesinden tasarlanabileceği gibi farklı malzemelerden farklı tip ve formlarda da imal edilebilirler. Bunlara göre boğma çekme yayı veya pimli çekme yayı olarak ifade edilen yay şekilleri doğmaktadır. Bu tip çekme yaylarında kanca malzeme çapı yay malzeme çapının üzerinde olmalıdır. Normal koşullar altında çekme yayları kapalı uzunluğunu en az bir katı kadar deforme olmadan çekilebilmelidir. Kapalı yayların tutucu kanca noktaları ölçüsel olarak yayın merkezlemeli ve eksenel dikliği bozmamalıdır. Aksi takdirde yaylarda eksen düzlüğü bozulmaktadır.

 

Çekme Yayı Hesabı İçin Gerekli Bilgiler

  • Malzeme türü ve kalitesi
  • Tel çapı (d)
  • İç çap veya dış çap
  • Kanca dahil yay serbest boyu
  • Kanca hariç gövde boyu
  • Toplam tur, halka sayısı
  • Yay çekme boy ölçüsü, f1-f2 ölçüsü
  • Yüzey koruma, kaplama var / yok
Default 2
Default 3
Default 4
Default 5